polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2252

Readers on-line: 8

Total number of users since Jul 1, 2011: 1212913

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library ZCDN

Page1of79 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania [36798]
 2. Skuteczne metody i formy pracy [31715]
 3. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zintegrowanego [20870]
 4. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego [16071]
 5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki [15427]
 6. Ewaluacja w pracy nauczyciela [13022]
 7. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy [12686]
 8. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego [12011]
 9. Techniki i narzędzia ewaluacji [9950]
 10. Przedsiębiorczość w szkole [8472]
 11. Metody i formy pracy dydaktycznej [7286]
 12. Efektywna komunikacja kluczem do budowania pozytywnych relacji z uczestnikami zajęć [6659]
 13. Organizacja procesu terapeutycznego [5376]
 14. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka [5364]
 15. Procesy żywe [5248]
 16. Pedagogika specjalna [5193]
 17. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej [4664]
 18. Wejście do tajemniczego ogrodu [4635]
 19. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową. 1 [4421]
 20. Nowa Szkoła. 2012 nr 5 [4143]
 21. Procesy żywe organizmów [3907]
 22. Kompetencje nauczyciela dorosłych [3834]
 23. Arkusz oceny i umiejętności czytania i pisania [3738]
 24. Wejście do tajemniczego ogrodu II [3320]
 25. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania [2773]