polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2412

Readers on-line: 56

Total number of users since Jul 1, 2011: 1473105

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library ZCDN

Page1of81 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania [39300]
 2. Skuteczne metody i formy pracy [34233]
 3. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zintegrowanego [21841]
 4. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego [16705]
 5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki [16189]
 6. Ewaluacja w pracy nauczyciela [14809]
 7. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy [13344]
 8. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego [12717]
 9. Techniki i narzędzia ewaluacji [10977]
 10. Przedsiębiorczość w szkole [9381]
 11. Metody i formy pracy dydaktycznej [8845]
 12. Efektywna komunikacja kluczem do budowania pozytywnych relacji z uczestnikami zajęć [7510]
 13. Organizacja procesu terapeutycznego [5761]
 14. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka [5739]
 15. Pedagogika specjalna [5547]
 16. Arkusz oceny i umiejętności czytania i pisania [5421]
 17. Procesy żywe [5370]
 18. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową. 1 [5161]
 19. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej [5050]
 20. Wejście do tajemniczego ogrodu [4750]
 21. Procesy żywe organizmów [4447]
 22. Nowa Szkoła. 2012 nr 5 [4258]
 23. Kompetencje nauczyciela dorosłych [4081]
 24. Psychofizyczny rozwój dziecka przedszkolnego [3626]
 25. Wejście do tajemniczego ogrodu II [3442]