polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2268

Readers on-line: 19

Total number of users since Jul 1, 2011: 1268798

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library ZCDN

Page1of80 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania [38552]
 2. Skuteczne metody i formy pracy [33545]
 3. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zintegrowanego [21527]
 4. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego [16460]
 5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki [15922]
 6. Ewaluacja w pracy nauczyciela [14286]
 7. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy [13127]
 8. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego [12452]
 9. Techniki i narzędzia ewaluacji [10601]
 10. Przedsiębiorczość w szkole [9096]
 11. Metody i formy pracy dydaktycznej [8291]
 12. Efektywna komunikacja kluczem do budowania pozytywnych relacji z uczestnikami zajęć [7228]
 13. Organizacja procesu terapeutycznego [5663]
 14. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka [5603]
 15. Pedagogika specjalna [5414]
 16. Procesy żywe [5344]
 17. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej [4914]
 18. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową. 1 [4905]
 19. Arkusz oceny i umiejętności czytania i pisania [4782]
 20. Wejście do tajemniczego ogrodu [4718]
 21. Nowa Szkoła. 2012 nr 5 [4205]
 22. Procesy żywe organizmów [4097]
 23. Kompetencje nauczyciela dorosłych [3937]
 24. Wejście do tajemniczego ogrodu II [3396]
 25. Psychofizyczny rozwój dziecka przedszkolnego [3013]