polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2259

Readers on-line: 4

Total number of users since Jul 1, 2011: 1225253

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library ZCDN

 1. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania [37182]
 2. Skuteczne metody i formy pracy [32416]
 3. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zintegrowanego [21176]
 4. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego [16160]
 5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki [15573]
 6. Ewaluacja w pracy nauczyciela [13519]
 7. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy [12819]
 8. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego [12121]
 9. Techniki i narzędzia ewaluacji [10186]
 10. Przedsiębiorczość w szkole [8620]
 11. Metody i formy pracy dydaktycznej [7604]
 12. Efektywna komunikacja kluczem do budowania pozytywnych relacji z uczestnikami zajęć [6850]
 13. Organizacja procesu terapeutycznego [5510]
 14. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka [5454]
 15. Pedagogika specjalna [5274]
 16. Procesy żywe [5258]
 17. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej [4774]
 18. Wejście do tajemniczego ogrodu [4679]
 19. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową. 1 [4507]
 20. Nowa Szkoła. 2012 nr 5 [4172]
 21. Arkusz oceny i umiejętności czytania i pisania [4087]
 22. Procesy żywe organizmów [3929]
 23. Kompetencje nauczyciela dorosłych [3875]
 24. Wejście do tajemniczego ogrodu II [3354]
 25. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania [2789]