polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2259

Readers on-line: 41

Total number of users since Jul 1, 2011: 1238132

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library ZCDN

 1. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania [37808]
 2. Skuteczne metody i formy pracy [32897]
 3. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zintegrowanego [21303]
 4. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego [16256]
 5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki [15711]
 6. Ewaluacja w pracy nauczyciela [13960]
 7. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy [12914]
 8. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego [12259]
 9. Techniki i narzędzia ewaluacji [10368]
 10. Przedsiębiorczość w szkole [8801]
 11. Metody i formy pracy dydaktycznej [7879]
 12. Efektywna komunikacja kluczem do budowania pozytywnych relacji z uczestnikami zajęć [6956]
 13. Organizacja procesu terapeutycznego [5553]
 14. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka [5484]
 15. Pedagogika specjalna [5314]
 16. Procesy żywe [5291]
 17. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej [4809]
 18. Wejście do tajemniczego ogrodu [4686]
 19. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową. 1 [4634]
 20. Arkusz oceny i umiejętności czytania i pisania [4354]
 21. Nowa Szkoła. 2012 nr 5 [4186]
 22. Procesy żywe organizmów [3984]
 23. Kompetencje nauczyciela dorosłych [3885]
 24. Wejście do tajemniczego ogrodu II [3373]
 25. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania [2805]