polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2146

Readers on-line: 1

Total number of users since Jul 1, 2011: 1190493

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library ZCDN

 1. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania [35285]
 2. Skuteczne metody i formy pracy [30526]
 3. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zintegrowanego [20197]
 4. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego [15532]
 5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki [14874]
 6. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy [12284]
 7. Ewaluacja w pracy nauczyciela [12137]
 8. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego [11671]
 9. Techniki i narzędzia ewaluacji [9246]
 10. Przedsiębiorczość w szkole [7984]
 11. Metody i formy pracy dydaktycznej [6747]
 12. Efektywna komunikacja kluczem do budowania pozytywnych relacji z uczestnikami zajęć [6046]
 13. Procesy żywe [5218]
 14. Organizacja procesu terapeutycznego [5177]
 15. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka [5022]
 16. Pedagogika specjalna [4869]
 17. Wejście do tajemniczego ogrodu [4527]
 18. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej [4511]
 19. Nowa Szkoła. 2012 nr 5 [4052]
 20. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową. 1 [3954]
 21. Procesy żywe organizmów [3703]
 22. Kompetencje nauczyciela dorosłych [3534]
 23. Wejście do tajemniczego ogrodu II [3238]
 24. Arkusz oceny i umiejętności czytania i pisania [3032]
 25. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania [2670]