polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2114

Readers on-line: 0

Total number of users since Jul 1, 2011: 1168916

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library ZCDN

 1. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania [34368]
 2. Skuteczne metody i formy pracy [29776]
 3. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zintegrowanego [19858]
 4. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego [15236]
 5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki [14580]
 6. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy [12046]
 7. Ewaluacja w pracy nauczyciela [11770]
 8. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego [11392]
 9. Techniki i narzędzia ewaluacji [8783]
 10. Przedsiębiorczość w szkole [7473]
 11. Metody i formy pracy dydaktycznej [6288]
 12. Efektywna komunikacja kluczem do budowania pozytywnych relacji z uczestnikami zajęć [5628]
 13. Procesy żywe [5174]
 14. Organizacja procesu terapeutycznego [5075]
 15. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka [4960]
 16. Pedagogika specjalna [4685]
 17. Wejście do tajemniczego ogrodu [4468]
 18. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej [4363]
 19. Nowa Szkoła. 2012 nr 5 [4016]
 20. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową. 1 [3606]
 21. Procesy żywe organizmów [3582]
 22. Kompetencje nauczyciela dorosłych [3451]
 23. Wejście do tajemniczego ogrodu II [3194]
 24. Arkusz oceny i umiejętności czytania i pisania [2636]
 25. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania [2621]