polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Analiza problemu, ustalanie celów, rezultatów i grupy docelowej projektu"